ชวนฟัง! SPU Tech Talk Season 8 #5 แพลตฟอร์มการเรียนแนวใหม่ “ยิ่งแชท ยิ่งเรียนเก่ง” ผ่าน Facebook Live

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ และผู้สนใจทั่วไป
ร่วมฟัง Tech Talk Season 8 ครั้งที่ 5
ผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live

ในหัวข้อ แพลตฟอร์มการเรียนแนวใหม่ “ยิ่งแชท ยิ่งเรียนเก่ง”
Vonder แชทบอทเพื่อการเรียนรู้

โดย คุณชิน วังแก้วหิรัญ  CEO Vondor

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 – 17.00 น.

ช่องทางออนไลน์
Facebook Live: https://www.facebook.com/techtalkbyspu
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.spu.ac.th/informatics

UploadImage

#Dek64 #SPU #ศรีปทุม #TCAS #GATPAT #Onet #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ #IT #คณะศิลปศาสตร์ #TechTalk