ชวนฟัง! “BeNeat App แม่บ้านออนไลน์ฯ” ใน SPU Tech Talk Season 8 #4 ผ่าน Facebook Live

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ และผู้สนใจทั่วไป
ร่วมฟัง Tech Talk Season 8 ครั้งที่ 4
ผ่านระบบออนไลน์  Facebook Live

ในหัวข้อ BeNeat  App แม่บ้านออนไลน์
หมดห่วงเรื่องความสะอาดในที่พัก และสำนักงาน
เราช่วยคุณหาแม่บ้านคุณภาพเป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้ว

โดย  ดร.คมคิด ชัชชาภรณ์
 CTO บริษัท บีนีท จำกัด

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 15.00 – 17.00 น.

ช่องทางออนไลน์
Facebook Live: https://www.facebook.com/techtalkbyspu
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.spu.ac.th/informatics

UploadImage