ชวนฟัง! เสวนาออนไลน์ SPU SUPPLY CHAIN ROUND TABLE# 47 “ลีนในยุคดิจิตอล EP0”

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยความร่วมมือกับ โดยความร่วมมือกับ ชมรมวิชาชีพซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ไทย (TSCMP – Thailand Supply Chain Management Professionals)
ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนา ….ออนไลน์
SRIPATUM SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #47
หัวข้อ ลีนในยุคดิจิตอล EP0
23 มีนาคม 2564 เวลา 18.00-19.30 น.
วิทยากร โดย.
ดร.ศิริพงศ์ โพธลักษณ์
ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/2632927605…
Meeting ID: 263 292 7605
Passcode: 1234567

UploadImage