ชวนฟัง! เสวนาออนไลน์ SPU SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #46 “โลจิสติกส์กับการจัดซื้อยุคใหม่”

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยความร่วมมือกับ
โดยความร่วมมือกับ ชมรมวิชาชีพซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ไทย
(
TSCMP – Thailand Supply Chain Management Professionals)

ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนา …ONLINE
SRIPATUM SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #46
หัวข้อ “โลจิสติกส์กับการจัดซื้อยุคใหม่”

วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 18.00-19.30 น.

วิทยากร โดย
คุณอกนิษฐ์ สมิตะพินทุ
นายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/2632927605
Meeting ID: 263 292 7605
Passcode: 1234567

UploadImage