ชวนฟัง! เสวนาออนไลน์ SPU SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #43 “Cold Chain ยาและเวชภัณฑ์”

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยความร่วมมือกับ โดยความร่วมมือกับ ชมรมวิชาชีพซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ไทย (TSCMP – Thailand Supply Chain Management Professionals)

ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนา …ONLINE
SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #43  
หัวข้อ “Cold Chain ยาและเวชภัณฑ์”

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 18.00-19.30 น.

วิทยากร
โดย คุณชยพล ผู้พัฒน์
ผู้อำนวยการบริษัท YPS Logistics จำกัด

ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/2632927605
Meeting ID: 263 292 7605
Passcode: 1234567

UploadImage