ชวนฟัง! เสวนาออนไลน์ SPU SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #41 “อย่ากลัวล้ม ถ้ายังไม่ได้เริ่ม”

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยความร่วมมือกับ โดยความร่วมมือกับ ชมรมวิชาชีพซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ไทย (TSCMP – Thailand Supply Chain Management Professionals)

ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนา …ONLINE
SRIPATUM SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #41
หัวข้อ “อย่ากลัวล้ม ถ้ายังไม่ได้เริ่ม”
เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ไทยเข้าสู่การคัดเลือกรางวัลPM Award-Global SME กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 18.00-19.30 น.
วิทยากร โดย
คุณณัฐจิระ  ฮอนดา  MD Promptnow
รางวัล 2563 PM Award ประเภทการบริหารธุรกิจสู่สากล (Global SME)
และ คุณวัลภา สถิรชวาล ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/2632927605?pwd=akNZVnBUS3pJbDU3azUxdVNnZkc1QT09
Meeting ID: 263 292 7605
Passcode: 1234567

UploadImage