ชวนฟัง! เสวนาออนไลน์ SPU SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #39 “รางวัล ELMA กับการเพิ่มศักยภาพธุรกิจ Logistics”

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยความร่วมมือกับ ชมรมวิชาชีพซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ไทย (TSCMP – Thailand Supply Chain Management Professionals)

ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนา …
SRIPATUM SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #39
หัวข้อ “รางวัล ELMA กับการเพิ่มศักยภาพธุรกิจ Logistics”
วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564  เวลา 18.00-19.30 น.

วิทยากร โดย
คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
คุณจิรภัทร ธนโชติกีรติ
นักวิชาการอิสระ ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์องค์กรและ Supply Chain

ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/2632927605
Meeting ID: 263 292 7605
Passcode: 1234567

UploadImage