ชวนฟัง! เสวนาออนไลน์ SPU SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #37 “การปรับตัวของอุตสาหกรรมความงาม ในยุค COVID-19”

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยความร่วมมือกับ ชมรมวิชาชีพซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ไทย
(
TSCMP – Thailand Supply Chain Management Professionals)

ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนา …ONLINE
SRIPATUM SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #37

“การปรับตัวของอุตสาหกรรมความงาม ในยุค COVID-19″

วิทยากร : ดร.วรพล วังฆนานนท์
– บริษัท ทีเอ็นเคบิวตี้ จำกัด
– ผู้บริหารโรงงานผลิตเครื่องสำอาง
– ที่ปรึกษาธุรกิจ SME ในโครงการ สสว.
– กรรมการสมาคมนักเคมีเครื่องสำอางไทย
– สามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
– อาจารย์ประจำวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ

วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 | เวลา 18.00-19.30 น.

ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/2632927605
Meeting ID: 263 292 7605
Passcode: 1234567