จัดเต็ม!! คำศัพท์สายกฎหมาย ที่คนสอบเนติบัณฑิตต้องรู้

“เนติบัณฑิต” หรือที่ใครหลายคนเรียกว่า “เนติ” คือวุฒิทางการศึกษาที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี ซึ่งถ้าใครอยากจะเป็นทนายความ หรือผู้พิพากษา ก็จะต้องเตรียมตัวสอบเนติบัณฑิตหลังจากเรียนจบนิติศาสตร์

วันนี้แอดมินเลยจะขอพาน้องๆ มาติวเข้มกับคำศัพท์ที่เกี่ยวกับกฎหมายในกลุ่มอาญา ที่เด็กนิติต้องท่องได้!

 

 

Public = สาธารณะ

Public law = กฎหมายมหาชน

Public road = ถนนสาธารณะ

Public library = ห้องสมุดประชาชน

Regime = ระบอบการปกครอง

Government = รัฐบาล

Sovereignty = อำนาจอธิปไตย

Sovereign = ผู้มีอำนาจสูงสุดของประเทศ

Nation = ชาติ

Country = ประเทศ

State = รัฐ

Nation-state = รัฐชาติ

 

 

Legislation = กลุ่มกฎหมายที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

Constitution = รัฐธรรมนูญ

Bill = ร่างกฎหมาย

Act = พระราชบัญญัติ

Decree = คำสั่ง

Royal Decree = พระราชกฤษฎีกา

Emergency Decree = พระราชกำหนด

Statute = กฎหมายบททั่วไป

Separation of Powers = หลักการแบ่งแยกอำนาจ (มาจากคำว่า Separate ที่แปลว่าแบ่งแยก และ Power ที่แปลว่าอำนาจ)

Democracy = ประชาธิปไตย

Legislature = ฝ่ายนิติบัญญัติ

Judiciary = ฝ่ายตุลาการ

Executive = ฝ่ายบริหาร

 

ขอขอบคุณ ผศ.ดร. นิสิต อินทมาโน ผู้อำนวยหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย ฉบับเข้าใจง่าย ที่คนทั่วไปก็เข้าใจได้ค่ะ

สามารถตามไปดูคลิปเต็มๆ เพื่อฟังและฝึกการออกเสียงได้ที่ 

www.facebook.com/lawsripatum/videos/898073244012537/?v=898073244012537

 

ติดตามข่าวสารและเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆ ของคณะนิติศาสตร์ได้ทาง www.spu.ac.th/fac/law/