คณะบริหารธุรกิจ SPU ขอเชิญเข้าร่วมฟัง Business talks and trips ออนไลน์ ฟรี! “ทำธุรกิจให้เฉียบ เนี๊ยบ เป๊ะ ในแบบของคุณ (ธรรม)”

คณะบริหารธุรกิจ SPU พาไป! เปิดโลกการทำธุรกิจ
ใน Business talks and trips
หัวข้อ “ทำธุรกิจให้เฉียบ เนี๊ยบ เป๊ะ ในแบบของคุณ (ธรรม)”

โดย  คุณชาญณรงค์ ธีระโรจนารัตน์
ผู้จัดจำหน่าย นาฬิกา Garmin

วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564  เวลา 13.00 – 16.00 น.
ผ่าน Application Zoom Online

UploadImage