คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ชวนฟัง! การบรรยายพิเศษ BIZ Talk and Trip ONLINE “การทำธุรกิจแบรนด์ไทยในต่างประเทศ”

Social Distancing ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ยังได้รับความรู้เต็มเปี่ยม

คณะบริหารธุรกิจ เสนอ “BIZ Talk and Trip ONLINE”
การบรรยายพิเศษ ผ่าน App Zoom
“การทำธุรกิจแบรนด์ไทยในต่างประเทศ”


โดย คุณธนวรรธน์ มณีกรณ์จงศิริ
– ผู้บริหาร Victory Provider Co., Ltd (กัมพูชา)
– รองประธาน สมาคมธุรกิจและแฟรนไชส์กัมพูชา
– ผู้บริหาร แบรนด์ ชาตรามือ ประเทศกัมพูชา
– ผู้บริหาร TC Ocean Liner Trading Co., Ltd. ประเทศกัมพูชา

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 (เวลา 13.00-16.00 น.)

นอกจากเรียนออนไลน์แล้ว นักศึกษายังได้ฟังบรรยายพิเศษ   และศึกษา ดูงานอีกด้วย

UploadImage