ข่าวดี! รับสมัครด่วน! IT SPU เปิดอบรม ฟรี Reskill & Upskill กับ 4 หลักสูตร โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-Degree) รุ่นที่ 3

รับสมัครด่วน!!!
อบรมฟรี!!!
โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-Degree) รุ่นที่ 3

โดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สอนโดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง
และที่สำคัญ ปฏิบัติจริง!!!!!! พบกับ 4 หลักสูตร

UploadImage

หลักสูตร เทคโนโลยีอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่ออุตสาหกรรม 4.0
(Technology Internet of Things for Industry 4.0)

UploadImage

หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้บริโภค โดยใช้เทคโนโลยีบิ๊กดาต้า
(Consumer Insights Analytics and Data Center with Big Data)

UploadImage

หลักสูตร ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับการทำธุรกิจดิจิทัล
(Cyber Security for Online Business)

UploadImage

หลักสูตร การเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลและเข้าใจผู้บริโภคในเชิงลึก
(Industries Transformation with Data Analytics and Consumer Insights)

รายละเอียดหลักสูตร http://bit.ly/3939S5G
อบรมฟรี!!!! จองสิทธิ์ล่วงหน้าได้ที่
http://bit.ly/Non-Degree3

ภายในวันที่ 7 ม.ค. 64 ก่อนเวลา 18.00 น.
อยาก Up Skill ต้องรีบด่วน! รับจำนวนจำกัด!

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 081-325-9608 หรือ 087-687-8678