STISA9th

โครงการ STISA9th

ขอแสดงความยินดีกับ นายสมเกียรติ โสะหาบ นักศึกษาภาควิช…
EE04

“การต่อลงดินเชิงปฎิบัติสำหรับอาคารและอุตสาหกรรม”

       ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การต่อล…
020

พัฒนาผู้นำนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้นำนักศึกษาต้องเป็น นักบริหาร นักแก้ไขและป้องกันปั…
ขนส่งไทย พร้อมพัฒนา ..

ขนส่งไทย พร้อมพัฒนา ..

ผู้ประกอบการขนส่งของประเทศมีจำนวนประมาณ 3 แสนราย โดยร…
Published Research

เผยแพร่ความรู้งานวิจัย

      คณะวิจัยโครงการเผยแพร่ความรู้งานวิจัยเรื่อง “ก…
0088

“ วิศวกรสนาม – การทำงานและประสบการณ์ ”

ปัจจุบันมาตรฐานการทำงานชองวิศวกร ข้อกำหนดและกฎหมายต…
VLC@RMUTSV

อบรมวิชาการ “เทคโนโลยีการสื่อสารด้วยแสงสว่าง...

คณาจารย์ กลุ่มศึกษาและวิจัยเชิงประยุกต์ไมโครคอนโทรล…
12743899_960629567319461_6652887334361759703_n

INTERLINK CAMPUS TOUR 2016 @SPU

       บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาช…
1

“เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง”

     นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้…
Say Hi1

Say Hi to ASEAN

  ภาพบรรยากาศของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ร่วมกิจกรร…
Partnership

ทุนสนับสนุนการศึกษาผลิตวิศวกรมืออาชีพ โดยมืออาชีพ

     โอกาส ทุนสนับสนุนการศึกษาผลิตวิศวกรมืออาชีพ โดยม…
001t_2

โอกาสทุนการศึกษาผลิตมืออาชีพ โดยมืออาชีพ ทำงานกับม...

       ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์หารือความร่วมม…