มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนซึ่งนับได้ว่ามีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่ง ตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาได้ศึกษาในหลักสูตรและสาขาวิชาต่างๆ เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถในการทำงานอย่างเป็นมืออาชีพ โดยปัจจุบันนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมไปถึงหลักสูตรอื่นๆ ในหลากหลายสาขาวิชาชีพ

Apply01
มหาวิทยาลัยศรีปทุม รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ลงทะเบียนวันนี้ รับทุนสนับสนุน 5,000 บาท (ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย)
ดูรายละเอียด

Admiss02
หลักสูตรปริญญาโทของมหาวิทยาลัยศรีปทุมผ่านการคัดสรรมาอย่างดีว่าจะช่วยต่อยอดองค์ความรู้ได้ จึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับความก้าวหน้าทางด้านวิ
ดูรายละเอียด

Admiss03
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตของศรีปทุมเข้มข้นด้วยวิชาการ ภายใต้การดูแลของคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้และค้นคว้าเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่
ดูรายละเอียด

Admiss04
มหาวิทยาลัยศรีปทุมตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาเป็นอย่างดี จึงมีนโยบายจัดตั้งทุนการศึกษา รวมไปถึงสินเชื่อเพื่อการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคล
ดูรายละเอียด

Admiss05
เมื่อชีวิตนักเรียนกำลังจะสิ้นสุดลง เป้าหมายต่อไปก็คือการเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย — เกณฑ์การเลือกคณะ จึงประกอบด้วยผลการเรียน ความถนัดหรือทักษะ
ดูรายละเอียด

Admiss06
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการทางการศึกษาต่างๆ ค้นหาคำตอบได้จากส่วนของคำถามที่พบบ่อย
ดูรายละเอียด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ดูรายละเอียด

วิทยาคารพญาไท

ดูรายละเอียด

วิทยาเขตชลบุรี

ดูรายละเอียด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

ดูรายละเอียด

Sripatum International College

ดูรายละเอียด