Sripatum Fitness Center จัดโปรฯใหญ่ ส่งท้ายปี”63 เอาใจคนรักสุขภาพ

UploadImage

ศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Sripatum Fitness Center

จัดโปรโมชั่นใหญ่ ส่งท้ายปี 2563
25 พฤศจิกายน – 25 ธันวาคม 2563

@สมาชิกใหม่ แถมฟรี 2 เดือน  
**นักศึกษา,อาจารย์,เจ้าหน้าที่ / ครอบครัว อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ( เฉพาะบุตร-สามี-ภรรยา )    >>>>>   2,000  บาท  /ปี/คน
**ศิษย์เก่า   >>>>>>>>>>  3,500  บาท /ปี/คน
**บุคคลทั่วไป  >>>>>>>  6,000  บาท /ปี/คน

@สมาชิกต่ออายุ รับส่วนลดพิเศษ!! 
**นักศึกษา,อาจารย์,เจ้าหน้าที่ / ครอบครัว อาจารย์ และเจ้าหน้าที่( เฉพาะบุตร-สามี-ภรรยา )      >>>>>>>     1,800  บาท  /ปี/คน
**ศิษย์เก่า   >>>>>>>>>>>  2,800  บาท /ปี/คน
**บุคคลภายนอก >>>>>>>>  5,000  บาท /ปี/คน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ศูนย์สุขภาพ อาคาร 9 ชั้น 11
โทรศัพท์    02-579-1111   ต่อ  2397, 2399
Facebook :   SPU HC
Page :   Sripatum Fitness Center  และ ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยศรีปทุม

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage