SBS SPU พาไป! เรียนรู้ “การยกระดับการบริการรองรับ NEW NORMAL”กับสายงานบริหารของสายการบิน

UploadImage

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย อาจารย์รังสีจันท์ สุวรรณสทิศกร หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน จัดกิจกรรมตามโครงการ เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ด้วยการบรรยายสุดพิเศษในหัวข้อ “ยกระดับการบริการรองรับ New Normal” โดยได้รับเกียรติจาก คุณ ศิราณี สงวนสัตย์ Customer Care Manager สายการบิน Thai AirAsia X  กูรูผู้ค่ำหวอดในวงการสายการบินมากว่า 29 ปี มาถ่ายทอดความรู้ แนวทางการยกระดับการบริการของสายการบิน และการเพิ่มช่องทางให้บริการทางดิจิทัล เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าในยุค New Normal แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจได้รับฟัง ณ ห้องเรียน อาคาร 9 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage