UploadImage
*** หมายเหตุ 
การลงทะเบียนสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ในระบบออนไลน์ ของผู้สนใจจะสมัครระดับปริญญาโท-เอก ข้อแนะนำการใช้งานดังนี้
1. LINK สำหรับการลงทะเบียนสมัครออนไลน์  https://goo.gl/QpFDVs
**โดยเปิดผ่าน Firefox หรือ Internet Explorer (ไม่สามารถเปิดผ่าน Chrome) 
2. กรณีไม่สามารถเปิดผ่าน Firefox หรือ Internet Explorer ได้ อาจเนื่องถูกบล๊อกด้วย Adobe Flash ให้คลิก Always allow เพื่อยอมรับ
3. กรอกข้อมูลในระบบสมัครได้ตามปกติค่ะ

ขออภัยในความไม่สะดวกขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการปรับปรุงระบบ