TCAS รอบ 4 Admission มหาวิทยาลัยศรีปทุม


UploadImage
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ยินดีต้อนรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
TCAS รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 

UploadImage

กำหนดการ :

UploadImage

วันสอบสัมภาษณ์ วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2561  
เวลา 9.00 - 16.00 น.
สถานที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)  อาคาร 11 ชั้น 2  

เงื่อนไข : 

UploadImage

วันสอบสัมภาษณ์กรุณาแต่งกายด้วยชุดนักเรียนสุภาพ  แสดงบัตรประชาชนตัวจริง พร้อมตรวจสอบรายชื่อ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุมไม่กำหนดให้มีการตรวจร่างกายในทุกคณะสาขา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อ วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ตรวจสอบทาง
website : http://tcas.cupt.net เท่านั้น
ผู้ผ่านการสัมภาษณ์ จะได้รับ ทุนรอบ SPU-Admissions  20,000 บาท (ทุกคณะสาขา) *ลงทะเบียนรับสิทธิ์ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เท่านั้น 

สอบถามโทร. 02 5586888 ต่อ 2121-4 มือถือ 0847512900 

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม(กทม.) กำหนด