SPU แจกทุน Portfolio 3ดี สูงสุด 30,000 บาท แค่มีดีก็ขอทุนได้ (รอบ 2)


UploadImage

สมัครรับทุนนี้ คลิก!! / ทำ Portfolio ง่ายๆๆ คลิกเลย

ทุน Portfolio 3ดี  
รับทุน 30,000 บาท จำนวนจำกัด
สำหรับผู้ที่จบการศึกษา ระดับ ม.6 กศน. ปวช. และ ปวส. เท่านั้น


ทุน Portfolio 3ดี  แค่มีดี 1 ใน 3 อย่างนี้ ก็สามารถรับทุนได้ (เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด) เพียงแค่ยื่นแฟ้มผลงาน
1. เรียนดี
2. มีความดี
3. กิจกรรมดี

#Dek61 ไม่ต้องกังวลเรื่อง Clearing House  เพราะการขอรับทุน Portfolio 3ดี 
ไม่ตัดสิทธิ์ Clearing House  
สมัครรับทุนนี้ คลิก!! / ทำ Portfolio ง่ายๆๆ คลิกเลย

ขั้นตอนการรับทุน Portfolio 3ดี
1. กรอกใบสมัคร และชำระเงินค่าสมัคร 200 บาท
            - สมัครผ่านออนไลน์ได้ที่
www.spu.ac.th
            - สมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์รับสมัคร มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร

2. ยื่นแฟ้มผลงาน

            - ยื่นด้วยตนเองที่ ศูนย์รับสมัคร มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร
            - ส่งแฟ้มผลงาน มาที่ ศูนย์รับสมัคร มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร
            - ยื่นแฟ้มผลงานผ่านพี่แนะแนว
***หมายเหตุ กรณียื่นแฟ้มผลงานด้วยตนเอง  สามารถเข้ารับการสัมภาษณ์พร้อมทราบผลการสัมภาษณ์ทันที ในวันที่ยื่นแฟ้มผลงาน

 
           
โอกาสสำหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การสัมภาษณ์ สามารถนำแฟ้มผลงานกลับไปแก้ไข และยื่นสัมภาษณ์ใหม่ได้อีกครั้ง
 

สมัครรับทุนนี้ คลิก!! / ทำ Portfolio ง่ายๆๆ คลิกเลย

เงื่อนไขการรับทุน Portfolio 3ดี (สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์การสัมภาษณ์)
1. การคืนแฟ้มผลงาน ในกรณีที่ผู้ขอทุนเดินทางมาสัมภาษณ์ที่ศูนย์รับสมัคร เมื่อสัมภาษณ์เสร็จแล้ว จะทำการคืนแฟ้มผลงานให้ทันที ส่วนผู้ที่ส่งแฟ้มผลงานมาทางไปรษณีย์ ต้องมาติดต่อขอรับคืนที่ศูนย์รับสมัคร มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร ด้วยตนเอง


2. ผู้ได้รับทุน ต้องผ่านการสัมภาษณ์และลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่  25 ธันวาคม 2560

3. ผู้รับทุนต้องลงทะเบียนเรียนด้วยเงินสดเต็มจำนวนหรือชำระขั้นต่ำที่ 15,000 บาท เท่านั้น

4. ผู้ประสงค์กู้เรียนด้วยทุน กรอ. และ กยศ. สามารถเข้าร่วมโครงการทุน Portfolio 3ดี ได้ แต่ต่องชำระเงินขั้นต่ำที่ 8,000 บาท

5. หลักสูตร 4 และ 5 ปี รับทุนสุงสุด 40,000 บาท  หลักสูตร 2 ปี รับทุนสุงสุด 20,000 บาท

6.หากผู้รับทุนอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถขอรับทุนได้มากกว่า 1 ประเภท ให้เลือกรับทุนที่ดีที่สุดได้เพียง 1 ทุน เท่านั้น *ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด

7. การให้ทุน จะแบ่งจ่ายเป็น 10,000 / 5,000 / 5,000 จนครบจำนวน ( ไม่รวมเทอม Summer )

8. ผู้รับทุนต้องรักษาเกรดเฉลี่ยที่ 2.75 ทุกเทอม

สมัครรับทุนนี้ คลิก!! / ทำ Portfolio ง่ายๆๆ คลิกเลย


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 11 ชั้น 2
โทร. 02 5586888 ต่อ 2121-4  มือถือ 084 7512900 
สอบถามทาง Line: @SPUadmission