การเงิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม


สำนักงานการคลัง (การเงิน)  UploadImage
สำนักงานการคลังหรือการเงิน จะมีการบริการด้านการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ,ลงทะเบียนสอบซ่อม หรือชำระค่าบริการการยื่นคำร้องขอต่างๆ ตั้งอยู่ที่บริเวณอาคาร 1 หรืออาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ ชั้น L  

การขอรับเงินประกันคืนกรณีจบการศึกษา  Finance,loan,money,business,dollar,hand ไอคอน
1. หลังจากที่สำนักงานทะเบียนประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ให้นศ.มาติดต่อที่ห้องการเงิน เพื่อซื้อคำร้อง FM บร.-01
2. นศ.คณะวิศวฯ และสารสนเทศให้เซ็นต์หลังคำร้องช่องที่ 1 ,
    นศ.ที่ใช้กองทุนกู้ยืมให้เซ็นต์ที่ช่อง 2  
    ส่วนในช่องที่ 3 นศ.ทุกคนต้องไปต่อที่สำนักหอสมุด เพื่อตรวจสอบพันธะผูกพันธ์
3. จากนั้นจึงนำมายื่นที่ห้องการเงินและลงชื่อในสมุดขอคืนเงินประกัน หลังจากยื่นคำร้องประมาณ 2 สัปดาห์ ให้นศ.โทรมาสอบถาม
4. ถ้าเช็คออกแล้วจึงมาติดต่อขอรับคืนได้ (นศ.ทุกคนต้องยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบขับขี่ในการขอรับ)

กรณีรับแทน ให้เตรียมเอกสาร ดังนี้
  -  
>> Download <<
  -  สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบ
  -  สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ


ใบคำร้อง 
 pencil,writing,on,a,paper,sheet ไอคอน

1. แบบคำร้อง บร.-01 (แบบคำร้องทั่วไป)
    - ขอเปลี่ยน ชื่อ/นามสกุล/ยศ
    - ขอใบรับรองเป็นนักศึกษา (ยื่นพร้อมรูปถ่ายชุดนักศึกษา 1รูป/ชุด)
    - ขอใบรับรองความประพฤติ (ยื่นพร้อมรูปถ่ายชุดนักศึกษา 1รูป/ชุด,ให้อาจารย์ที่ปรึกษารับรองมาด้วย)
    - ขอใบแสดงผลกาศึกษาแบบไม่เป็นทางการ (ใบเช็คเกรด,กรณีเข้าระบบ SCMS ไม่ได้)
    - ขอเงินค่าประกัน (จบการศึกษา,ลาออก)

2. แบบคำร้อง บร.-02
    - ขอสำเร็จการศึกษา
    - ขอTranscript

3. แบบคำร้อง บร.-05
    - ขอย้ายคณะ/หลักสูตรหรือสาขาวิชา 
เอกสารประกอบการยื่นเรื่องขอสำเร็จการศึกษา  Examination,exam,Approved ไอคอน
  - ระดับปริญญาตรี
  - ระดับปริญญาโท/เอก 
พิกัดตู้ ATM ภายในมหาลัย  UploadImage
1. ธนาคารกรุงไทย 
- อาคาร 1 ชั้น L หน้าห้องการคลัง
2. ธนาคารกรุงเทพ และมีธนาคารสาขาย่อย ให้บริการทั้งฝาก-ถอนเงิน โอนเงิน ชำระค่าบริการต่างๆ ตั้งอยู่ที่ชั้น L อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ หรืออาคาร 1 ติดกับห้องการเงิน เปิดบริการตั้งแต่ 08.30-15.30 น.
- หน้าประตูทางเข้ามหาลัย บริเวณป้อมยาม
- หน้าทางเข้าโรงเย็น อาคาร 10 ชั้น 1 
- ชั้น 1 อาคาร 11 บริเวณประตูทางเข้า
3. ธนาคารกสิกรไทย
- อาคาร 5 ชั้น 1 บริเวณหน้าลิฟท์
4. ธนาคารไทยพาณิชย์ 
- หน้าทางเข้าโรงเย็น อาคาร 10 ชั้น 1
5. ธนาคารทหารไทย
- อาคาร 9 ชั้น 1 ติดกับ Family Mart และศูนย์หนังสือ