​งานบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม


บริการงานธนาคาร

บริการตู้เอทีเอ็ม   atm ไอคอน
1. ธนาคารกรุงไทย
- อาคาร 1 ชั้น L หน้าห้องการคลัง
2. ธนาคารกรุงเทพ และมีธนาคารสาขาย่อย ให้บริการทั้งฝาก-ถอนเงิน โอนเงิน ชำระค่าบริการต่างๆ ตั้งอยู่ที่ชั้น L อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ หรืออาคาร 1 ติดกับห้องการเงิน เปิดบริการตั้งแต่ 08.30-15.30 น.
- หน้าประตูทางเข้ามหาลัย บริเวณป้อมยาม
- หน้าทางเข้าโรงเย็น อาคาร 10 ชั้น 1
- ชั้น 1 อาคาร 11 บริเวณประตูทางเข้า
3. ธนาคารกสิกรไทย
- อาคาร 5 ชั้น 1 บริเวณหน้าลิฟท์
4. ธนาคารไทยพาณิชย์
- หน้าทางเข้าโรงเย็น อาคาร 10 ชั้น 1
5. ธนาคารทหารไทย
- อาคาร 9 ชั้น 1 ติดกับ Family Mart และศูนย์หนังสือบริการประกันอุบัติเหตุ   face,sick,accident,emoticon ไอคอน

 

บริการงานพยาบาล   medical,serum,blood,sick,patient ไอคอน
ห้องพยาบาล ตั้งอยู่ชั้น 1 อาคาร 2 โทร 0 2579 1111 ต่อ 1216   เวลาเปิดทำการ ทุกวัน เวลา 08.30-18.00 น.  แพทย์ตรวจ จันทร์และศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. วันพุธ เวลา 13.00-16.00 น.
1. งานพยาบาล ให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ดูแลเรื่องสุขภาพ และอนามัย ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา และบุคลากร เพื่อทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยแพทย์ และพยาบาลจากโรงพยาบาลนวมินทร์
2. บริการให้ความรู้เกี่ยวกับการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคระบาดต่างๆ กิจกรรมการรณรงค์เชิญชวนนักศึกษาร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์ ร่วมกับสภากาชาดไทยปีละ 3 ครั้ง
3. ดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาสมัครใช้สิทธิ์บัตรทอง 30 บาทในการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนวมินทร์ และคลินิกในเครือข่าย รพ.นวมินทร์ ดังนี้

คลีนิคในเครือข่ายโรงพยาบาลนวมินทร์
เสนานิเวศคลินิกเวชกรรม ซ.เสนานิเวศน์ 0 2907 0542
วัชรพลคลินิกเวชกรรม ซ.วัชรพล-ห้าแยก 0 2948 1504
คลินิกเวชกรรมรามอินทรา ซ.รามอินทรา กม.5 0 2510 1659
นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขารามอิทรา กม.8 วัดคู้บอน 0 2943 0352
นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขารัตนบัณฑิต 0 2378 4324
นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาเคซี รามอินทรา 0 2915 5441
นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สุขาภิบาล2 ข้าง ธ.กรุงไทย 0 2906 0551
นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาเคหะร่มเกล้า 0 2534 0007-8
นวมินทร์คลินิกเวชกรรม สาขาลำผักชี 0 2988 4662
เนชั่นคลินิกเวชกรรม สาขาแฮปปี้แลนด์ 0 2734 3350
คลินิกรอดอนันต์เวชกรรม สุขาภิบาล2 ตรงข้ามวัดพิชัย 0 2732 5938
คลินิกกรุงเทพ-กรีฑาการแพทย์ ถ.กรุงเทพ-กรีฑา 0 2375 8382
บางขันเวชกรรมคลินิก ม.มัณฑนา ถ.พระยาสุรเรนทร์ 0 2955 3521
คลีนิกเมืองมีนการแพทย์ ตลาดมีนบุรี 0 2918 8480
มีนบุรีคลินิกเวชกรรม ตรงข้ามเดอะพิซซ่า 0 2918 6165-6
ร่มเกล้าคลินิกเวชกรรม   0 2916 2557
คลินิกนวมินทร์การแพทย์ สาขาหน้านิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 0 2737 3595-6
ลาดกระบังคลินิกเวชกรรม สาขาหัวตะเข้ 0 2427 4095
โรงพยาบาลนวมินทร์ 2   0 2427 4905
โรงพยาบาลนวมินทร์   0 2918 5080
 
สิทธิที่ผู้ถือบัตรประกันสุขภาพพึงได้รับ มีดังนี้
1. ตรวจรักษาโรค และได้รับยาที่จำเป็นตามบัญชียาหลักแห่งชาติ
2. ล้างแผล เย็บแผล ผ่าตัด
3. ฝากครรภ์ ทำคลอด ทำหมัน วางแผนครอบครัว
4. ฉีดเซรุ่ม
5. รับวัคซีนป้องกันโรคพื้นฐาน
6. รักษาฟันต่างๆ ได้แก่ ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน เคลือบฟลูออไรด์ ทำฟันปลอมฐานพลาสติก
7. อวัยวะเทียม อุปกรณ์ที่ใช้ในการบำบัดรักษาโรคภายในร่างกายตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
8. ค่าห้องและค่าอาหารแบบผู้ป่วยสามัญ
 


บริการงานวิชาทหาร   soldier ไอคอน
คุณสมบัติ
นักศึกษาชายที่มีเคยเข้ารับราชการฝึกวิชาทหาร แต่ไม่สำเร็จชั้นปีที่ 3 ตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกำหนดซึ่งมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณื (หรือมากกว่านั้นแต่ไม่ถึง 26 ปี และนักศึกษาใหม่โอนย้ายสถานศึกษากรณีเคยได้รับการผ่อนผันฯ มาจากสถานศึกษาเดิม

หลักฐานประกอบการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
1. แบบคำร้องทั่วไป (FM. US.-01 ซื้อได้ที่สำนักงานการคลังอาคาร 1 ชั้น L) และนำแบบคำร้องนั้นมาเขียนข้อมูลระบุ “ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ” พร้อมทั้งนำแบบคำร้องดังกล่าวไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับรอง
2. สำเนาสด.9 (หน้า-หลัง) จำนวน 3 ฉบับ
3. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) จำนวน 3 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
5. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ  (ขอได้ที่สำนักงานทะเบียน อาคาร 1 ชั้น L) และถ่ายสำเนา 2 ฉบับ
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
7. สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนเทอมล่าสุด จำนวน 1 ฉบับ
8. หลักฐานเอกสารที่ถ่ายสำเนาทุกฉบับให้นักศึกษาลงนามรับรอง

การส่งหลักฐาน
1. นำหลักฐานที่จัดเตรียมไว้เพื่อการยื่นเรื่องการขอผ่อนผันฯ ส่งงานวิชาทหาร
2. การติดตามผลการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการผ่อนผันฯ การตรวจเลือกเข้ารับราชการ จากทบวงมหาวิทยาลัยได้ที่งานวิชาการในเดือนมากราคม ของปีถัดไป และขอถ่ายสำเนาหนังสือตอบรับการมีสิทธิ์ได้รับการผ่อนผันฯ และบัญชีรายชื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
3. ข้อปฏิบัติในการรักษาสิทธิ์การได้รับการผ่อนผันฯ ให้นักศึกษาไปแสดงตนต่อคณะกรรมการการตรวจเลือกตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ใน สด.35 พร้อมนำ สด.9 และบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยต้องแสดงตนทุกปีไป
อนึ่งการยื่นเรื่องขอผ่อนผันฯ กับมหาวิทยาลัย จะกระทำครั้งเดียวแต่มีสิทธิ์ผ่อนผันจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ผ่อนผันให้จนถึงอายุ 26 ปีบริบูรณ์เท่านั้น หลังสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร หรือพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้ว นักศึกษาจะต้องแจ้งต่ออำเภอท้องที่ที่นักศึกษามีภูมิลำเนาทหารสังกัดอยู่ภายใน 30 วัน
 
การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1
คุณสมบัติ
1. มีอายุไม่เกิน 22 ปีบริบูรณ์
2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของสถานศึกาที่กรมการรักษาดินแดน มิได้เปิดทำการฝึกวิชาทหารมาก่อน

หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัคร (ทบ.349-001) ติดรูปถ่ายขนาด 3×4 ซ.ม. ต้องลงนามให้คำยินยอมโดยบิดามารดา หรือผู้ปกครอง(ขอได้ที่ทำงานวิชาทหาร)
2. หนังสือเงื่อนไขประกอบการสมัครเป็น นศท.(ขอได้ที่งานวิชาทหาร)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4. หลักฐานการศึกษา รบ.1
5. ใบรับรองการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน ที่รัฐบาลรับรอง หน่วยตรวจโรคของทหาร และสถานพยาบาลเอกชนตามแบบฟอร์มที่หน่วยบัญชาการกำลังสำรองกำหนด
 
การรายงานตัวของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2-5
คุณสมบัติ
1. นักศึกษาวิชาทหารของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่รายงานตัวซ้ำชั้น เลื่อนชั้น ใช้เอกสารใบรายงานตัวสีเขียว (รด.2)
2. นักศึกษาวิชาทหารที่รายงานตัวซ้ำชั้น เลื่อนชั้นโอนย้านสถานศึกษาใช้เอกสารดังนี้
  1. ใบรายงานตัวสีเขียว(รด.3)
  2. หนังสือรับรองการฝึก จำนวน 1 ฉบับ
  3. หนังสือรับรองขอรอรับสิทธิ์ นำนวน 1 ฉบับ
 
การผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร
คุณสมบัติ
เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุมที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 หรือที่มีประสงค์จะศึกษาต่อในชั้นปีที่ 5 ต้องติดต่อแสดงความประสงค์ขอผ่อนผันเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม ของทุกปี
 
หลักฐานการขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร
1. แบบคำร้องทั่วไป (FM. บร.-01 ซท้อได้ที่สำนักงานการคลังอาคาร 1 ชั้น L) และแนบคำร้องนั้นมาเขียนข้อมูลระบุ “การขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร” นำแบบคำร้องดังกล่าวไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับรอง
2. สำเนาหนังสือตรวจสอบสภาพกองหนุน จำนวน 2 ฉบับ(ถ้ามี)
3. สำเนาสด.8 จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
6. ลงลายมือชื่อนักศึกษา รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารสำเนาทุกฉบับ
 
การส่งหลักฐาน
รวบรวมหลักฐานพร้อมแบบคำร้องทั้วไป นำส่งงานวิชาทหาร อาคารกิจการนักศึกษา(อาคาร 10 ชั้น 5 ห้อง 501) วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
 
ข้อปฏิบัติหลังการยื่นเรื่องขอผ่อนผันฯ
1. ติดตามการได้รับสิทธิ์การขอผ่อนผันการเรียกพลฯจากการอนุมัติ ของกระทรวงกลาโหมได้ที่งานวิชาทหาร หลังจากยื่นคำร้องทั่วไปขอผ่อนผันฯ ประมาณ 1 วัน เพื่อขอถ่ายสำเนา หนังสือตอบรับ และบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการผ่อนผันการเรียกเพื่อฝึกวิชาทหาร เก็บไว้เป็นหลักฐานจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
2. หลังสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องแจ้งต่องานวิชาทหาร เพื่อการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้พ้นฐานะการผ่อนผันเรียกคน แจ้งต่อกระทรวงกลาโหมต่อไป
บริการให้คำปรึกษา   talk ไอคอน
ศูนย์ให้คำปรึกษา จัดบริการด้านให้คำปรึกษา เพื่อดูแลให้นักศึกษามีสุขภาพจิตที่เข้มแข็ง ให้ความช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหา เพื่อให้นักศึกษามีชีวิตที่มีความสุข และสำเร็จการศึกษาได้ตามต้องการ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาจบทางด้านจิตวิทยาโดยตรง และมีแพทย์ที่เชียวชาญในด้านการให้คำปรึกษามาให้บริการแก่นักศึกษา นอกจากนี้ทางศูนย์ให้คำปรึกษายังมีบริการอื่นๆที่จัดให้นักศึกษาดังนี้
 
1. บริการด้านแบบทดสอบ เพื่อให้รู้จักตนเองในด้านต่างๆเช่น ด้านการเรียน บุคลิกภาพ
2. บริการตอบปัญหาทางสายด่วน โทรศัพท์(Hot Line) หมายเลข 0 2579 1111 โดยนักศึกษาสามารถโทรเข้ามาสอบถามทางศูนย์ได้ตลอดเวลาทำงาน
3. บริการข้อสนเทศต่างๆ ด้านจิตวิทยา อาชีพ การศึกษาฯลฯ ทางโฮมเพจของศูนย์ให้คำปรึกษาที่ http://counsel.ac.th
4. บริการห้องผ่อนคลายด้วยเสียงเพลง เพื่อช่วยให้นักศึกษาคลายเครียด มีสมาธิในการเรียน ทำให้เรียนดีขึ้น การพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อให้นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดูดี เหมาะสมในทุกๆด้าน เช่น การแต่งกาย การวางตัว ท่าทาง กิริยา ฯลฯ ทำให้นักศึกษามีความมั่นใจในตนเอง เป็นที่ประทับใจแก่ผู้พบเห็น

ศูนย์ให้คำปรึกษาเปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-16.30 น. ห้อง 605 ชั้น 6 อาคารกิจกรรมนักศึกษา(อาคาร 10)บริการสหกิจศึกษา-หางาน   computer ไอคอน
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (Cooperative Education Career Development Center) เป็นหน่วยงานกลางในระดับสถาบัน ทำหน้าที่กำกับดูแลส่งเสริมสนับสนุนให้การดำเนินงานสหกิจศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิพล เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีความพร้อมที่จะสามารถทำงานได้ทันทีหลังสำเร็จการศึกษา และยังมุ่งเน้นการสร้างโอกาสในการได้งานทำและพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่องให้แก่บัณฑิต/ศิษย์เก่า บริการหลักของศูนย์แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ
 
1. งานสหกิจศึกษา มุ่งเน้นส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานสหกิจศึกษาของคณะต่างๆ เพื่อสร้างโอกาสให้แก่นักศึกษาได้ออกไปปฏิบัติงานจริงที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวิชาชีพ ณ สถานประกอบการ ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้และสร้างเสริมทักษะ ประสบการณ์วิชาชีพก่อนสำเร็จการศึกษา อันเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีความพร้อมที่จะสามารถทำงานได้ทันทีหลังสำเร็จการศึกษา และก้าวออกสู่ตลาดแรงงานเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
 
2. งานพัฒนาอาชีพ มุ่งเน้นการจัดอบรม/สัมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในด้านต่างๆ ให้มีความพร้อมที่จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นการสร้างโอกาสในการได้งานทำ และพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่องให้แก่นักศึกษา บัณฑิต/ศิษย์เก่า โดยทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับตำแหน่งงาน และแหล่งงานทั้งลักษณะงานประจำ (Full Time) และงานพิเศษ (Part Time) เพื่อสร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่นักศึกษาในระหว่างการศึกษา และสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่บัณฑิต/ศิษย์เก่า
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อาคาร 10 ชั้น5 ห้อง 508-509) วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-17.30น.
โทรศัพท์ 02-579-1111 ต่อ 2425, 2426 โทรสาร 02-579-1111 ต่อ 2244
E-mail : job@spu.ac.th Facebook : www.facebook.com/SPUCooperative
บริการจองตั๋วรถทัวร์   london,bus ไอคอน
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยศรีปทุม อำนวยความสะดวกในการเดินทางสำหรับนักศึกษา และบุคคลทั่วไป ด้วยการบริการจำหน่ายบัตรโดยสารรถ บขส. โดยมีส่วนลด 10% สำหรับผู้ที่จองเที่ยว ไป-กลับ และสามารถจองตั๋วล่วงหน้าได้ 60 วัน
 
เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-18.00 น. และวันอาทิตย์เวลา 8.30-16.30 น. ณ เคาท์เตอร์ ทางเข้าศูนย์หนังสือ อาคารกิจกรรมนักศึกษา(อาคาร 10) ชั้นใต้ดิน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2561 2222 ต่อ 1143, 2236