#Dek61 SPU เปิดรับสมัครปริญญาตรี รอบโควตาพิเศษทุนการศึกษา 15,000 บาทแล้ววันนี้


UploadImage

#Dek61 SPU เปิดรับสมัครปริญญาตรี รอบโควตาพิเศษ

       ข่าวดีสำหรับ #Dek61 เมื่อมหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรอบโควตาพิเศษระดับปริญญาตรี เป็นของขวัญให้กับ #Dek61 โดยมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาใหม่ที่อยากสมัครเรียนร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในปีการศึกษา 2561  ที่กำลังจะมาถึงนี้ น้องๆ สามารถสมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ และรับทุนการศึกษาสูงสุด 15,000 บาท สำหรับโครตารอบพิเศษระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ไม่ว่าจะเป็นผู้ลงทะเบียนปกติ หรือจะเป็นผู้กู้ กยศ. และ กรอ. ก็มีสิทธิรับทุนการศึกษา 15,000 บาท รอบโควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ ซึ่งเงื่อนไขของการรับทุนการศึกษารอบโควตาพิเศษนี้ จะเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ทุนการศึกษาที่ได้รับ 
  • รับทุน 15,000 บาท*
หมายเหตุ *เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
รับสมัคร วันนี้เป็นต้นไป
สัมภาษณ์และลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
 
วิธีสมัครเรียน #Dek61
  • สมัครเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ คลิกที่นี่
  • สมัครเรียนด้วยตนเอง ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.  ศูนย์รับสมัคร (อาคาร 11 ชั้น 2)
    สมัครเรียนได้ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด) เวลา 09.00 น. - 17.00 น.

เอกสารประกอบการสมัครเรียน ทุนโควตาพิเศษ 15,000 บาท ปีการศึกษา 2561
  • ใบรับรองเฉลี่ยสะสม (CGPA) (เทอมล่าสุด) จำนวน 2 ชุด
  • บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
  • ทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 
ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว 
ดูค่าเทอม

สำหรับผู้ลงทะเบียน ปีการศึกษา 2561
การลงทะเบียน สามารถแบ่งชำระได้เป็น 2 งวด คือ งวดแรกชำระ 15,000 บาท ในวันลงทะเบียนและส่วนที่เหลือชำระก่อนเปิดภาคการศึกษา

สำหรับผู้กู้ กรอ. และ กยศ.  
ปีการศึกษา 2561
ชำระ 4,000 บาท ที่เหลือเป็นการกู้จากกองทุน


#Dek61 #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #รับสมัครนักศึกษาใหม่61 #รับสมัครปริญญาตรี61 #ปีการศึกษา2561 #รับสมัครรอบโควตา #โควตาพิเศษ #ทุนการศึกษา #ทุนการศึกษา 2561 #ข่าวทุนการศึกษาปริญญาตรี 2561 #สมัครเรียน #สมัครเรียนปริญญาตรี #ป.ตรี #กยศ 2561


สอบถามเพิ่มเติม
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อาคาร 11 ชั้น 2
โทร : 025586888 ต่อ 2121-4

สอบถามทาง Line: @SPUadmission