นิติ ควง สถาปัตย์ คว้า “นางนพมาศ-เทพบุตร” ลอยกระทง ปี 58

25 พ.ย. 2558

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการส่งเสริมความเป็นไทยประเพณีลอยกระทง ภายใต้งาน “กระทงหลงกรุง ทั่วทุ่งบางบัว” ประจำปีการศึกษา 2558 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์อรนุช อุสาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดงานและมอบรางวัล ณ ลานกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา

***—โดยภายในงานได้จัดมีกิจกรรมงานวัด การประกวดนางนพมาศ, เทพบุตร, การประกวดกระทงประดิษฐ์ และการแสดงวงดนตรีจากนักศึกษาทุนผู้มีความสามารพิเศษด้านศิลปะการแสดง

***—สำหรับผลการประกวด “นางนพมาศ – เทพบุตร” และ ประกวดกระทง ประจำปีการศึกษา 2558

@ ประเภทรางวัล “นางนพมาศ”

-                   ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เบอร์ 4           คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
น.ส.นุสรา สายเพชรสันติ

-                   รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เบอร์ 3      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
น.ส.กรรณิกา ภูยาทิพย์

-                   รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เบอร์ 2      วิทยาลัยนานาชาติ
Xia Zhon

@ ประเภทรางวัล “เทพบุตร”

-                   ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เบอร์ 8           คณะนิติศาสตร์
นายธิษณ์ บกสวาคชา

-                   รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เบอร์ 3      วิทยาลัยนานาชาติ
Stefanus

-                   รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เบอร์ 6      คณะศิลปศาสตร์
นายภาณุวัฒน์ ใจสมิง

@ ประเภทรางวัล “ประกวดกระทง”

-                   ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่          คณะบัญชี

-                   รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่     คณะศิลปศาสตร์

-                   รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่     คณะนิติศาสตร์