พันธมิตร นปช. นักวิชาการร่วมถกสด “ปฏิรูปประเทศไทย : คิดไปไกลหรือไปได้จริง”

21 มี.ค. 2555

 ศูนย์วิจัยและติดตามนโยบายภาครัฐ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ จัดอภิปรายถ่ายทอดสด เรื่อง “ปฏิรูปประเทศไทย : คิดไปไกลหรือไปได้จริง” วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องเอ็กซิบิชั่น ชั้น 1 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

 รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและติดตามนโยบายภาครัฐ มหาวิทยาลัยศรีปทุมในฐานะผู้จัดการอภิปรายครั้งนี้เปิดเผยว่า “จากการที่มีการนำเสนอแนวคิดในการปฏิรูปประเทศไทยของนักวิชาการและคนในแวดวงต่างๆ นั้นยังคงเป็นที่ถกเถียงกันในสังคม ถึงความเหมาะสมถูกต้องของแนวคิดที่จะนำมาใช้ และความเป็นไปได้ของแนวคิดเช่นว่านั้นว่าจะสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงหรือไม่  และรัฐมีความจริงใจแค่ไหนในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินการต่าง ๆ ได้หรือไม่ อย่างไร และท้ายสุดแล้วจะสามารถแก้ไขปัญหาและวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ได้จริงและมีความยั่งยืนหรือไม่ ด้วยเหตุนี้ ศูนย์วิจัยและติดตามนโยบายภาครัฐ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการที่จะตอบคำถาม และชี้แจงข้อสงสัยต่อประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยที่ควรจะเป็นและมีความเหมาะสมที่สุด  จึงร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์การอภิปรายถ่ายทอดสดเรื่อง ปฏิรูปประเทศไทย : คิดไปไกลหรือไปได้จริง ทั้งนี้เพื่อนำเสนอแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยที่ดีที่สุดสำหรับประชาชนทั่วทั้งประเทศ”

 โดยผู้ร่วมอภิปรายประกอบด้วย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์  (นักวิชาการอิสระ), นายประพันธ์ คูณมี (พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย), นายจรัล ดิษฐาอภิชัย (แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ) และนายชัยวัฒน์ สุรวิชัย (อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและคุณภาพคน) ดำเนินการอภิปรายโดยรศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและติดตามนโยบายภาครัฐ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และนางสาววรวีร์ วูวานิช พิธีกรสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์

 ผู้สนใจร่วมรับฟังอภิปรายครั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่โทร. 081 174 7276 และ 089 090 4767 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.spu.ac.th