ปัตตานี

โรงเรียนกศน.ตำบลกะมิยอ
โรงเรียนกศน.ตำบลคลองมานิง
โรงเรียนกศน.ตำบลจะบังติกอ
โรงเรียนกศน.ตำบลตันหยงลุโละ
โรงเรียนกศน.ตำบลบานา
โรงเรียนกศน.ตำบลบาราโหม
โรงเรียนกศน.ตำบลปะกาฮะรัง
โรงเรียนกศน.ตำบลรูสะมิแล
โรงเรียนกศน.ตำบลสะบารัง
โรงเรียนกศน.ตำบลอาเนาะรู
โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง
โรงเรียนกูตงวิทยา
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
โรงเรียนจริยธรรมอิสลามวิทยา
โรงเรียนจริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์
โรงเรียนจ้องฮั้ว
โรงเรียนจิปิภพพิทยา
โรงเรียนเจริญศรีศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ
โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ
โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน
โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ
โรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะ
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้า
โรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า
โรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแน
โรงเรียนชุมชนบ้านปาแดปาลัส
โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา
โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด
โรงเรียนชุมชนบ้านแป้น
โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา
โรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลำ
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยอน
โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย
โรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113
โรงเรียนชุมชนบ้านสะนอ
โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง
โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน
โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส
โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี
โรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม
โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม
โรงเรียนซอลีฮียะห์
โรงเรียนดรุณมุสลิมวิทยา
โรงเรียนดรุณวิทยา
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา
โรงเรียนดารุลบารอกะฮุ
โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
โรงเรียนต้นพิกุล
โรงเรียนตลาดนัดต้นมะขาม
โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ
โรงเรียนตลาดปรีกี
โรงเรียนเตรียมวิทยาอาฆง
โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา
โรงเรียนทวีวิทยาอิสลาม
โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร
โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ)
โรงเรียนธรรมพิทยาคาร
โรงเรียนนาวาวิทย์
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์
โรงเรียนนิติอิสลาม
โรงเรียนนูรูลอิสลามภูมีวิทยา
โรงเรียนนูรูลฮีดายะห์อัลอีสลามียะห์
โรงเรียนบากงพิทยา
โรงเรียนบ้าน?ือดัง
โรงเรียนบ้านกระจูด
โรงเรียนบ้านกระโด
โรงเรียนบ้านกระเสาะ
โรงเรียนบ้านกระหวะ
โรงเรียนบ้านกรือเซะ
โรงเรียนบ้านกลาง
โรงเรียนบ้านกอแลบีเละ
โรงเรียนบ้านกะรุบี
โรงเรียนบ้านกะลาพอ
โรงเรียนบ้านกาแลกุมิ
โรงเรียนบ้านกาแลบือซา
โรงเรียนบ้านกาแลสะนอ
โรงเรียนบ้านกาหงษ์
โรงเรียนบ้านกาหยี
โรงเรียนบ้านกาฮง
โรงเรียนบ้านกือยา
โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ
โรงเรียนบ้านกูวิง
โรงเรียนบ้านกูวิง
โรงเรียนบ้านเกาะจัน
โรงเรียนบ้านเกาะตา
โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ
โรงเรียนบ้านเกาะหม้อแกง
โรงเรียนบ้านเขาดิน
โรงเรียนบ้านเขาวัง
โรงเรียนบ้านแขนท้าว
โรงเรียนบ้านคลองช้าง
โรงเรียนบ้านคลองช้าง
โรงเรียนบ้านคลองช้าง
โรงเรียนบ้านคลองต่ำ
โรงเรียนบ้านคลองทราย
โรงเรียนบ้านคลองมานิง
โรงเรียนบ้านคลองหิน