ชุมพร

โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน
โรงเรียนบ้านพังเหา
โรงเรียนบ้านพันวาล
โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง
โรงเรียนบ้านยางงาม
โรงเรียนบ้านยายไท
โรงเรียนบ้านรับร่อ
โรงเรียนบ้านร้านตัดผม
โรงเรียนบ้านละมุ
โรงเรียนบ้านเล็บกะรอก
โรงเรียนบ้านวังช้าง
โรงเรียนบ้านวังปลา
โรงเรียนบ้านศาลาลอย
โรงเรียนบ้านสวนจันทน์
โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์
โรงเรียนบ้านสวนเพชร
โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)
โรงเรียนบ้านสะพานยูง
โรงเรียนบ้านสามแยกจำปา
โรงเรียนบ้านสามเสียม
โรงเรียนบ้านหนองไก่ปิ้ง
โรงเรียนบ้านหนองจันทน์หอม
โรงเรียนบ้านหนองเนียน
โรงเรียนบ้านหนองปลา
โรงเรียนบ้านหนองปลา
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ มิตรภาพที่ 129
โรงเรียนบ้านหนองเรือ
โรงเรียนบ้านห้วยกลาง
โรงเรียนบ้านห้วยชัน
โรงเรียนบ้านห้วยทับทอง
โรงเรียนบ้านห้วยมุด
โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้
โรงเรียนบ้านห้วยหลอด
โรงเรียนบ้านห้วยเหมือง
โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่
โรงเรียนบ้านหัวถนน
โรงเรียนบ้านหัวว่าว
โรงเรียนบ้านหาดทรายรี
โรงเรียนบ้านหาดทรายรี
โรงเรียนบ้านหาดใน
โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ
โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น
โรงเรียนบ้านหาดหงส์
โรงเรียนบ้านหินกบ
โรงเรียนบ้านหินแก้ว
โรงเรียนบ้านเหมืองทอง
โรงเรียนบ้านแหลมยางนา
โรงเรียนบ้านแหลมสันติ
โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา
โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์
โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง
โรงเรียนบุญสมบูรณ์ศึกษา
โรงเรียนบุญสิทธิ์อนุสรณ์
โรงเรียนบุณยสมบัติวิทยา
โรงเรียนประชานิคม 2
โรงเรียนประชานิคม 3
โรงเรียนประชานิคม 4
โรงเรียนประชาบุษยวิทย์
โรงเรียนประชาพัฒนา
โรงเรียนประชาสันติ
โรงเรียนประชาเอื้ออารี
โรงเรียนปะทิววิทยา
โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา
โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา
โรงเรียนฝวาหมินกงลิ
โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา
โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแซะ
โรงเรียนพัฒนศึกษา
โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย
โรงเรียนพุทธรังษีพิทยาลัย
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
โรงเรียนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม
โรงเรียนเมืองชุมพรวิทยา
โรงเรียนเมืองหลังสวน
โรงเรียนรร.เทศบาล 1 บ้านท่าตะเภา
โรงเรียนรร.เทศบาล 2 วัดเกาะแก้ว
โรงเรียนรร.เทศบาลวัดด่านประชากร
โรงเรียนรร.บ้านทับวัง
โรงเรียนรร.สหกรณ์ประชานุกูล
โรงเรียนรร.อุดมวิทยากร
โรงเรียนรักธรรมบริหารธุรกิจ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3
โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย
โรงเรียนละแมวิทยา
โรงเรียนวัดขุนกระทิง
โรงเรียนวัดควน
โรงเรียนวัดควนมณี
โรงเรียนวัดคูขุด
โรงเรียนวัดจันทราวาส
โรงเรียนวัดชลธารวดี
โรงเรียนวัดชลธีนิมิตร
โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม
โรงเรียนวัดชุมแสง
โรงเรียนวัดเชิงกระ
โรงเรียนวัดเชิงคีรี