นครศรีธรรมราช

โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง
โรงเรียนวัดเจดีย์
โรงเรียนวัดแจ้ง
โรงเรียนวัดฉิมหลา
โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร
โรงเรียนวัดชนาราม
โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์
โรงเรียนวัดชลธาราม
โรงเรียนวัดชะอวด
โรงเรียนวัดชัน
โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์
โรงเรียนวัดชัยสุวรรณ
โรงเรียนวัดเชิงแตระ
โรงเรียนวัดดอนใคร
โรงเรียนวัดดอนตรอ
โรงเรียนวัดดอนผาสุก
โรงเรียนวัดดอนมะปราง
โรงเรียนวัดดอนยาง
โรงเรียนวัดดอนรักษา
โรงเรียนวัดดินดอน
โรงเรียนวัดแดง
โรงเรียนวัดโดน
โรงเรียนวัดตรงบน
โรงเรียนวัดตรีเอการาม
โรงเรียนวัดถลุงทอง
โรงเรียนวัดถ้ำเขาแดง
โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย
โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่
โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม
โรงเรียนวัดทวยเทพ
โรงเรียนวัดทองพูน
โรงเรียนวัดทะเลปัง
โรงเรียนวัดทะเลมิตรภาพที่ 151
โรงเรียนวัดทางขึ้น
โรงเรียนวัดทางพูน
โรงเรียนวัดท่างาม
โรงเรียนวัดท่าช้าง
โรงเรียนวัดท่านคร
โรงเรียนวัดทาบทอง
โรงเรียนวัดท่าแพ
โรงเรียนวัดท่าม่วง
โรงเรียนวัดท้ายทะเล
โรงเรียนวัดท้ายโนต
โรงเรียนวัดท้ายสำเภา
โรงเรียนวัดท่ายาง
โรงเรียนวัดทายิการาม
โรงเรียนวัดท้าวโทะ
โรงเรียนวัดท่าสะท้อน
โรงเรียนวัดท่าสะท้อน
โรงเรียนวัดท่าเสม็ด
โรงเรียนวัดท่าเสริม
โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่
โรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์
โรงเรียนวัดทุ่งเฟื้อ
โรงเรียนวัดทุ่งแย้
โรงเรียนวัดทุ่งส้าน
โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ
โรงเรียนวัดเทพธิดาราม
โรงเรียนวัดเทพนมเชือด
โรงเรียนวัดเทพนิมิต
โรงเรียนวัดเทพมงคล
โรงเรียนวัดเทวดาราม
โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์
โรงเรียนวัดโทเอก
โรงเรียนวัดไทรงาม
โรงเรียนวัดธงทอง
โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ
โรงเรียนวัดธารน้ำฉา
โรงเรียนวัดธาราวง
โรงเรียนวัดนากัน
โรงเรียนวัดนากุน
โรงเรียนวัดนาเขลียง
โรงเรียนวัดนางตรา
โรงเรียนวัดนางพระยา
โรงเรียนวัดนางเอื้อย
โรงเรียนวัดนารีประดิษฐ์
โรงเรียนวัดนาวง
โรงเรียนวัดนาหมอบุญ
โรงเรียนวัดนาเหรง
โรงเรียนวัดน้ำตก
โรงเรียนวัดน้ำรอบ
โรงเรียนวัดน้ำรอบ
โรงเรียนวัดน้ำสรง
โรงเรียนวัดนิคมคีรี
โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม
โรงเรียนวัดในไร่
โรงเรียนวัดบ่อโพง
โรงเรียนวัดบ่อล้อ
โรงเรียนวัดบางคุระ
โรงเรียนวัดบางฉนาก
โรงเรียนวัดบางด้วน
โรงเรียนวัดบางตะพาน
โรงเรียนวัดบางตะพาน
โรงเรียนวัดบางทวด
โรงเรียนวัดบางทองคำ
โรงเรียนวัดบางไทร
โรงเรียนวัดบางพระ
โรงเรียนวัดบางมะขาม
โรงเรียนวัดบางยิ่ว
โรงเรียนวัดบางศาลา