นครศรีธรรมราช

โรงเรียนกศน.ตำบลนาสาร
โรงเรียนกศน.ตำบลนาหมอบุญ
โรงเรียนกศน.ตำบลนาหลวงเสน
โรงเรียนกศน.ตำบลนาเหรง
โรงเรียนกศน.ตำบลน้ำตก
โรงเรียนกศน.ตำบลในเมือง
โรงเรียนกศน.ตำบลบางขัน
โรงเรียนกศน.ตำบลบางจาก
โรงเรียนกศน.ตำบลบางตะพง
โรงเรียนกศน.ตำบลบางนบ
โรงเรียนกศน.ตำบลบางพระ
โรงเรียนกศน.ตำบลบางรูป
โรงเรียนกศน.ตำบลบางศาลา
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านกลาง
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านเกาะ
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านควนมุด
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านชะอวด
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านตูล
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านนิคม
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านเนิน
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านเพิง
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านราม
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านลำนาว
โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านใหม่
โรงเรียนกศน.ตำบลปริก
โรงเรียนกศน.ตำบลปากนคร
โรงเรียนกศน.ตำบลปากพนัง
โรงเรียนกศน.ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก
โรงเรียนกศน.ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก
โรงเรียนกศน.ตำบลปากพูน
โรงเรียนกศน.ตำบลปากแพรก
โรงเรียนกศน.ตำบลปากแพรก
โรงเรียนกศน.ตำบลป่าระกำ
โรงเรียนกศน.ตำบลเปลี่ยน
โรงเรียนกศน.ตำบลพรหมโลก
โรงเรียนกศน.ตำบลพิปูน
โรงเรียนกศน.ตำบลโพธิ์ทอง
โรงเรียนกศน.ตำบลโพธิ์เสด็จ
โรงเรียนกศน.ตำบลมะม่วงสองต้น
โรงเรียนกศน.ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
โรงเรียนกศน.ตำบลโมคลาน
โรงเรียนกศน.ตำบลไม้เรียง
โรงเรียนกศน.ตำบลยางค้อม
โรงเรียนกศน.ตำบลร่อนพิบูลย์
โรงเรียนกศน.ตำบลรามแก้ว
โรงเรียนกศน.ตำบลละอาย
โรงเรียนกศน.ตำบลลานสกา
โรงเรียนกศน.ตำบลวังหิน
โรงเรียนกศน.ตำบลวังอ่าง
โรงเรียนกศน.ตำบลสระแก้ว
โรงเรียนกศน.ตำบลสวนขัน
โรงเรียนกศน.ตำบลสวนหลวง
โรงเรียนกศน.ตำบลสามตำบล
โรงเรียนกศน.ตำบลสิชล
โรงเรียนกศน.ตำบลสี่ขีด
โรงเรียนกศน.ตำบลเสาธง
โรงเรียนกศน.ตำบลเสาเภา
โรงเรียนกศน.ตำบลเสือหึง
โรงเรียนกศน.ตำบลไสหมาก
โรงเรียนกศน.ตำบลไสหร้า
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองหงส์
โรงเรียนกศน.ตำบลหน้าสตน
โรงเรียนกศน.ตำบลหลักช้าง
โรงเรียนกศน.ตำบลห้วยปริก
โรงเรียนกศน.ตำบลหัวตะพาน
โรงเรียนกศน.ตำบลหัวไทร
โรงเรียนกศน.ตำบลหินตก
โรงเรียนกศน.ตำบลหูล่อง
โรงเรียนกศน.ตำบลแหลม
โรงเรียนกศน.ตำบลแหลมตะลุมพุก
โรงเรียนกศน.ตำบลอินคีรี
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม
โรงเรียนกาญจนศึกษา
โรงเรียนกาญจนศึกษาพัฒนาการ
โรงเรียนเกตุชาติศึกษา
โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล
โรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา
โรงเรียนขนอมพิทยา
โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม
โรงเรียนเขาพระทอง
โรงเรียนเขาพังไกร
โรงเรียนคงคาประชารักษ์
โรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์
โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา
โรงเรียนคุณาธารวิทยา
โรงเรียนเคียงศิริ
โรงเรียนโคกครามพิชากร
โรงเรียนจรรยานุยุตวิทยา
โรงเรียนจรัสพิชากร
โรงเรียนจรัสพิชากรอาชีวศึกษา
โรงเรียนจันดีพิทยาคม
โรงเรียนจิรวิทย์พิทยา
โรงเรียนจุฑาวิทย์
โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
โรงเรียนเจริญมิตร
โรงเรียนเจริญมิตรพณิชยการ