นครสวรรค์

โรงเรียนกศน.ตำบลหนองกรด
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองกระเจา
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองกระโดน
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองกลับ
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองตางู
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองนมวัว
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองบัว
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองปลิง
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองพิกุล
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองโพ
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองยาว
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองหม้อ
โรงเรียนกศน.ตำบลหนองหลวง
โรงเรียนกศน.ตำบลห้วยถั่วใต้
โรงเรียนกศน.ตำบลห้วยถั่วเหนือ
โรงเรียนกศน.ตำบลห้วยน้ำหอม
โรงเรียนกศน.ตำบลห้วยร่วม
โรงเรียนกศน.ตำบลห้วยหอม
โรงเรียนกศน.ตำบลห้วยใหญ่
โรงเรียนกศน.ตำบลหัวถนน
โรงเรียนกศน.ตำบลหัวหวาย
โรงเรียนกศน.ตำบลหาดสูง
โรงเรียนกศน.ตำบลหูกวาง
โรงเรียนกศน.ตำบลอ่างทอง
โรงเรียนกศน.ตำบลอุดมธัญญา
โรงเรียนกศน.เทศบาลพยุหะ
โรงเรียนกิจจานุศาสตร์
โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา
โรงเรียนเกาะแก้วสามัคคี
โรงเรียนโกรกพระ
โรงเรียนโกรกพระพิทยาคม
โรงเรียนขวัญชัยทับกฤช
โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม
โรงเรียนเขาทอง
โรงเรียนเขาทองพิทยาคม
โรงเรียนเขาสระนางสรง
โรงเรียนเขาสามยอด
โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์
โรงเรียนคลองแปดประชาสรรค์
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
โรงเรียนเคี่ยวมิ้นเซียะเซี่ยว
โรงเรียนโค้งบ้านใหม่
โรงเรียนจงซันเซียะเซียว
โรงเรียนจันทนานุสรณ์
โรงเรียนจันทร์ฉายวิทยา
โรงเรียนจันทราราษฎร์
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์
โรงเรียนจำลองวิทย์
โรงเรียนจิตศรัทธาวิทยานุสรณ์
โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล
โรงเรียนชุมชนบ้านเขาใบไม้
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)
โรงเรียนชุมชนบ้านชุมพล
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ)
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)
โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์)
โรงเรียนชุมชนวัดเขาดินเหนือ
โรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากด
โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า ประชาประสาทวิทย์
โรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ
โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม
โรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์)
โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์
โรงเรียนดรุณศึกษา
โรงเรียนตะคร้อพิทยา
โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
โรงเรียนเตยสนุ่นสามัคคี
โรงเรียนไตรประชาสามัคคี
โรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์
โรงเรียนทับกฤชพัฒนา
โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม
โรงเรียนเทคนิคธุรกิจปากน้ำโพ
โรงเรียนเทคโนธุรกิจวิริยาลัยนครสวรรค์
โรงเรียนเทคโนโลยีนครสวรรค์
โรงเรียนเทคโนโลยีภาคเหนือ
โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)
โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)
โรงเรียนนครสวรรค์
โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
โรงเรียนน้ำสาดกลาง
โรงเรียนน้ำสาดเหนือ
โรงเรียนนิมิตศึกษา
โรงเรียนเนินมะกอก
โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม
โรงเรียนบริหารธุรกิจนครสวรรค์
โรงเรียนบ้านกกกว้าว
โรงเรียนบ้านกระจังงาม
โรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง
โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา