โรงเรียนชุมชนบึงบา

ชื่อโรงเรียน ชุมชนบึงบา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บึงบา
เขต/อำเภอ หนองเสือ
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ ccbb2548@gmail.com
เว็บไซต์ bb.ac.th