โรงเรียนคลองพระอุดม

ชื่อโรงเรียน คลองพระอุดม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล คลองพระอุดม
เขต/อำเภอ ลาดหลุมแก้ว
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ klongpraudom@hotmail.com
เว็บไซต์ -