โรงเรียนกศน.ตำบลหินแก้ว

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลหินแก้ว
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล หินแก้ว
เขต/อำเภอ ท่าแซะ
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ jeerawan16@gmail.com
เว็บไซต์ -