โรงเรียนกศน.ตำบลเขาพระบาท

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลเขาพระบาท
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เขาพระบาท
เขต/อำเภอ เชียรใหญ่
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ sutis49@hotmail.com
เว็บไซต์ -