โรงเรียนกศน.ตำบลวาเล่ย์

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลวาเล่ย์
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล วาเล่ย์
เขต/อำเภอ พบพระ
จังหวัด ตาก
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -