โรงเรียนกศน.ตำบลป่ามะม่วง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลป่ามะม่วง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล แม่ท้อ
เขต/อำเภอ เมืองตาก
จังหวัด ตาก
อีเมล์ wachara_08@hotmail.com
เว็บไซต์ -