โรงเรียนกศน.ตำบลเชียงเงิน

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลเชียงเงิน
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เชียงเงิน
เขต/อำเภอ เมืองตาก
จังหวัด ตาก
อีเมล์ Skynet1411@gmail.com
เว็บไซต์ -