โรงเรียนกศน.ตำบลพรหมนิมิต

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลพรหมนิมิต
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล พรหมนิมิต
เขต/อำเภอ ตาคลี
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ Patcharee.ya1920@hotmail.co.th
เว็บไซต์ -