โรงเรียนกศน.ตำบลนครสวรรค์ออก

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลนครสวรรค์ออก
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล นครสวรรค์ออก
เขต/อำเภอ เมืองนครสวรรค์
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ t.saipetch@gmail.com
เว็บไซต์ -