โรงเรียนกศน.ตำบลโพธิ์ตาก

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลโพธิ์ตาก
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล โพธิ์ตาก
เขต/อำเภอ เมืองนครพนม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ som-o_orange03@hotmail.com
เว็บไซต์ -