โรงเรียนกศน.ตำบลพรสวรรค์

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลพรสวรรค์
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล พรสวรรค์
เขต/อำเภอ เสลภูมิ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://roiet.nfe.go.th