โรงเรียนกศน.ตำบลโนนชัยศรี

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลโนนชัยศรี
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล โนนชัยศรี
เขต/อำเภอ โพนทอง
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อีเมล์ damrong2556@gmail.com
เว็บไซต์ http://202.143.139.101/4613/013/