โรงเรียนกศน.ตำบลจอมศรี

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลจอมศรี
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล จอมศรี
เขต/อำเภอ เพ็ญ
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://udon.nfe.go.th/jomsee/?name/index.php