โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านดุง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบ้านดุง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บ้านดุง
เขต/อำเภอ บ้านดุง
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ nfebandung20@gmail.com
เว็บไซต์ http://nfebandung.blogspot.com/