โรงเรียนกศน.ตำบลทมนางาม

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลทมนางาม
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ทมนางาม
เขต/อำเภอ โนนสะอาด
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ pacawa007@hotmail.com
เว็บไซต์ www.nssat.com