โรงเรียนกศน.ตำบลกุดจับ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลกุดจับ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล กุดจับ
เขต/อำเภอ กุดจับ
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -