โรงเรียนกศน.ตำบลบึงบา

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบึงบา
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บึงบา
เขต/อำเภอ หนองเสือ
จังหวัด ปทุมธานี
อีเมล์ gun357@windowslive.com
เว็บไซต์ -