โรงเรียนกศน.ตำบลมหาดไทย

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลมหาดไทย
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล มหาดไทย
เขต/อำเภอ เมืองอ่างทอง
จังหวัด อ่างทอง
อีเมล์ sompitp@gmail.com
เว็บไซต์ -