โรงเรียนกศน.ตำบลตำแย

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลตำแย
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ตำแย
เขต/อำเภอ พยุห์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ manatsanan43@gmail.com
เว็บไซต์ -