โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต

ชื่อโรงเรียน ชุมชนมาบอำมฤต
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล ดอนยาง
เขต/อำเภอ ปะทิว
จังหวัด ชุมพร
อีเมล์ map_am@hotmail.com
เว็บไซต์ http://school.obec.go.th/ammaritschool/