โรงเรียนวัดท้ายทะเล

ชื่อโรงเรียน วัดท้ายทะเล
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน
แขวง/ตำบล การะเกด
เขต/อำเภอ เชียรใหญ่
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -